Yleistä

Pohjois-Karjalan Agrologit ry

Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja sen toimialueena on koko Pohjois-Karjalan maakunta. Yhdistys on yksi Agrologien Liitto ry:n jäsenyhdistyksistä. Jäseninä ovat 165 Pohjois-Karjalaista agrologia, jotka toimivat ensisijaisesti maatalouden tuottaja-, kehittäjä- ja asiantuntijatehtävissä. Yhdistys osallistuu Liiton järjestämiin koulutus- ja opintopäiviin ja valvoo alueellaan agrologien koulutuksellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhdistää maakunnan agrologeja järjestämällä tapahtumia, vahvistaa ammattikunnan henkeä, ylläpitää ammatillista osaamista, kehittää maaseutua ja maaseudun elinvoimaa sekä virkistäytyä vuodenaikaan liittyvän teeman mukaisesti. Yhdistys tekee yhteistyötä Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa sekä tukee agrologin tutkintoon opiskelevia.