Ylläs-Agrolan lomaviikot

Etelä-Savon agrologeilla on Ylläs-Agrolassa lomaosake viikkoja. Viikot
18 ja 30. Olemme kokouksessamme päättäneet että niitä voidaan vuokrata
myös Etelä-Savon Meton jäsenille.

Hinta on kummallekin viikolle 230 euroa, joka on sama kuin Etelä-Savon
agrologien vuokrahinta. Viikkovuokra on maksettava kaksi viikkoa ennen
ko. viikkoa. Jos vuokraaja peruu varauksen, eikä ketään saada tilalle,
hän on velvollinen maksamaan puolet vuokrasummasta.

Vuokralainen saa yhden avaimen. Jos agrologi tai Etelä-Savon Metolainen
hävittää avaimen, peritään avainmaksu 20 euroa.

Varaukset hoitaa tällä hetkellä Aija Ylönen (puhelin: 040-5003126). Hän
tarkastaa että vuokralainen on Etelä-Savon agrologi tai Etelä-Savon
Metolainen.