Toiminta

Metolaiset osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään kunnanvaltuustoissa, lautakunnissa ja muissa kuntien päättävissä elimissä. Alueyhdistyksen jäseniä toimii luottamustehtävissä myös mm. seurakunnissa, urheilu- ja metsästysseuroissa, riistanhoitoyhdistyksissä ja paikallisten luonnonsuojelujärjestöjen hallituksissa.

Paikallistasolla jäsenet seuraavat kuntien kaavahankkeita ja ovat vaikuttamassa siihen, että metsätalouden toimintaedellytykset turvataan jatkossakin. Alueyhdistys on säännöllisesti mukana hankkeissa, joissa metsätalouden asiantuntijoita tarvitaan – olipa kyseessä sitten liito-oravien suojelu tai kosteikkoalueiden kunnostus.

Rentoa yhteistoimintaa

Alueyhdistys järjestää jäsenilleen koulutus- ja tutustumisretkiä sekä matkoja luonnonvara-alan tapahtumiin. Vuosikokouksen yhteydessä iltaa voidaan viettää hohtokeilauksen tai stand up -komiikan merkeissä. Useat jäsenet käyvät myös paikallisesti toimivissa metsä- ja liikuntakerhoissa, joissa tavataan samanhenkisiä metsäalan ihmisiä.

Oman alueyhdistyksen jäseneksi liitytään Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry:n kautta.