Yleistä

Meto Häme ry on Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry:n alueyhdistys. Sen tehtävänä on toimia metsäasiantuntijoiden asioiden edistäjänä Pirkanmaan ja Hämeen maakunnissa. Yhdistys vaikuttaa metsäpolitiikkaan ja metsäalan ammattilaisia koskeviin päätöksiin sekä kohottaa alan arvostusta ja yhteishenkeä. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Toimialueeseen kuuluu 36 kuntaa Pirkanmaalla ja Hämeessä.

Meto Hämeellä on edustajia STTK:n alue- ja paikallistoimikunnissa sekä Pirkanmaan ja Hämeen metsäsertifiointitoimikunnissa.

Vuoden 2021 lopussa yhdistykseen kuului 564 jäsentä, joten alueyhdistys on jäsenmäärältään suurin viidestätoista alueyhdistyksestä.  Valtaosa on koulutukseltaan metsätalousinsinöörejä tai -teknikoita, mutta joukossa on myös metsänhoitajia, biologeja, muita luonnonvara-alan osaajia sekä yrittäjiä.

Alueyhdistys tekee paljon yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden kanssa tukien mm. heidän vuosikurssinsa opintomatkaa.

Hämeen alueyhdistys toimii myös  yhteistyössä Pirkanmaan metsäurheilijoiden (PIMU) kanssa.