Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton sääntöjen, liittokokousten, liittovaltuuston ja liittohallituksen päätösten mukaisesti metsäalanammatillisena yhdistyksenä:

* kehittää ja lujittaa metsäalan asiantuntijoiden ammattitaitoa, keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja vastuuntuntoa
* kohottaa metsäalan ja metsäalan asiantuntijoiden arvostusta
* toimia toiminta-alueensa metsätalouden edistämiseksi
* toimia yhteistyössä metsäalalle tärkeiden sidosryhmien kanssa
* noudattaa liiton sääntöjen alueyhdistyksiä koskevia määräyksiä

Tarkoituksen toteuttamiseksi alueellaan yhdistys:

* pitää yhteyttä ja vaikuttaa tiedotusvälineisiin, alueen keskeisiin päätöksentekijöihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin
* järjestää metsäalan tarpeita edistäviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
* välittää tietoa metsäalasta ja metsäammattilaisista tiedotusvälineille ja muille tärkeille sidosryhmille
* toimii yhteistyössä liiton hallinnon kanssa jäsenistön ja liiton kannalta tärkeissä ja keskeisissä kysymyksissä.

Toivomme jäseniltä aktiivista osallistumista tapahtumiin, vuosikokouksiin ja jäsenmatkoille!

 

Toimintasuunnitelmat

Meto Kainuun toimintasuunnitelma 2023

Meto Kainuun toimintasuunnitelma 2022

Meto Kainuun toimintasuunnitelma 2021

Toimintakertomukset

Meto Kainuun toimintakertomus 2022

Meto Kainuun toimintakertomus 2021

Meto Kainuun toimintakertomus 2020

Meto Kainuun toimintakertomus 2019

Meto Kainuun toimintakertomus 2018