Toimintakertomukset

Tavoitteemme

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton sääntöjen, liittokokousten, liittovaltuuston ja liittohallituksen päätösten mukaisesti metsäalanammatillisena yhdistyksenä:

* kehittää ja lujittaa metsäalan asiantuntijoiden ammattitaitoa, keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja vastuuntuntoa
* kohottaa metsäalan ja metsäalan asiantuntijoiden arvostusta
* toimia toiminta-alueensa metsätalouden edistämiseksi
* toimia yhteistyössä metsäalalle tärkeiden sidosryhmien kanssa
* noudattaa liiton sääntöjen alueyhdistyksiä koskevia määräyksiä

Tarkoituksen toteuttamiseksi alueellaan yhdistys:

* pitää yhteyttä ja vaikuttaa tiedotusvälineisiin, alueen keskeisiin päätöksentekijöihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin
* järjestää metsäalan tarpeita edistäviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
* välittää tietoa metsäalasta ja metsäammattilaisista tiedotusvälineille ja muille tärkeille sidosryhmille
* toimii yhteistyössä liiton hallinnon kanssa jäsenistön ja liiton kannalta tärkeissä ja keskeisissä kysymyksissä.

Luet tästä toimintakertomus vuodesta 2017