Vuosikokous 2014

Vuoden 2014 Ukkometsoksi valittiin Marko Kemppainen.

Perustelut

Meistä moni on ihmetellyt, miten paljon Jyväskylässä hoidetaan taajamametsiä ja tiealueita. Lamasta ja kaupungin huonosta taloudesta huolimatta raivaussahat soivat ja risupinot kasvavat kaupungin lähimetsissä ja teiden varsilla.

Vastaus löytyy Jyväskylän kaupungin metsäosastolta. Metsäpäällikkö Marko Kemppaisen johdolla on kehitetty hyvä yhteistyö Ely-keskuksen ja Ratahallinnon kanssa. Tämä on mahdollistanut tie- ja rata-alueiden siistimistyöt taloudellisestikin kannattavasti. Lisäksi yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tuonut paljon työtä työttömille tiealueiden lisäksi kaupungin lähimetsissä. Esimerkiksi viime kesänä metsäosaston työmailla työskenteli parikymmentä työtöntä OIVA2-projektin työohjaajien opastuksella.

Marko Kemppainen on osoittanut käytännössä, miten metsäammattilainen voi ennakkoluulottomalla ja avoimella mielellä kehittää yhteistyötä aivan uudenlaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jyväskylässä tämä ennakkoluulottomuus on kaunistanut maisemakuvaa, josta kakki kaupunkilaiset voivat iloita. Lisäksi nuorille ja vanhemmillekin työttömille on voitu tarjota heidän niin kipeästi kaipaamaa työtä.