Lapin Metsätalouspäivät

Meto Lappi ry. ja Lapin Metsänhoitajat järjestävät vuosittain yhteistyössä Lapin Metsätalouspäivät. Lapin Metsätalouspäivillä on pitkät perinteet ja ne ovat saavuttaneet vankan aseman metsäsektorilla arvostettuna tapahtumana.