Metsätalouspäivät 2017

Lapin 59. Metsätalouspäivät 2.-3.2.2017
Rovaniemi Lappia-talo

Torstai 2.2.2017

09:00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:30 Avaus. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Merja Laajanen
ENERGIAPUUN MAHDOLLISUUDET BIOTALOUDESSA
Puheenjohtaja aamupäivä: Pääjohtaja Pentti Hyttinen, Metsähallitus
09:40 Energiapuun mahdollisuudet ja haasteet EU:n näkökulmasta – EU-politiikat ja
energiapuun tulevaisuus. Europarlamentaarikko Nils Torvalds, Euroopan parlamentti
10:10 Kaidi Finlandin toimintatavan esittely ja puunhankinta. Wood sourcing manager
Matti Kymenvaara, Kaidi Finland
Riittääkö puuta energiamarkkinoille?
10:30 Tutkimus. ErikoistutkijaPerttu Anttila, Luke
10:50 Valtion metsät. Asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen,
Metsähallitus Metsätalous Oy
11:00 Yksityismetsät. Kenttäpäällikkö Samuli Kokkoniemi, MTK ry
Energiapuun hankinnan haasteet
11:10 Korjuu ja toimitukset. Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy
11:25 Löytyykö resursseja ja yrittäjiä? Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola,
Koneyrittäjien liitto
11:40 Keskustelu
11:50 Lounas
METSÄALAN MURROS TOIMIHENKILÖIDEN JA KONEYRITTÄJIEN
NÄKÖKULMASTA – ULKOISTAMINEN JA MUUT ILMIÖT
Puheenjohtaja iltapäivä: Aluevastaava Pekka Kasurinen, Mhy Sodankylä
13:00 Hyvä johtaminen ja tämän päivän työverkostotaidot. Toimitusjohtaja
Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy
13:30 Metsäkoneyrittäjä, metsäyhtiön toiveiden toteuttaja vai innovatiivinen
palveluiden tuottaja? Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto
13:50 Kommenttipuheenvuoro. Toimitusjohtaja Janne Kaihua, Metsäkaira Oy
14:00 Kahvi
14:45 Metsätoimihenkilön maailma muutoksen kourissa. Neuvottelupäällikkö
Erkki Eteläaho, Luva – Luonnonvarat ry
15:05 Metsäntutkimuksen kenttätyö murroksessa. Tiimiesimies Esko Jaskari, Luke
15:25 Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? HR-tiimin esimies Tuula Jusko,
Suomen Metsäkeskus
15:45 Keskustelu

Perjantai 3.2.2017

Puheenjohtaja: Professori Kari Mielikäinen
METSÄTKÖ UUDISTUVAT ITSESTÄÄN JA VARHAISMETSÄNHOITOKIN TURHAA?
09:00 Metsänuudistaminen – edullisesti vai tehokkaasti? Erikoistutkija, MMT
Hannu Salminen, Luke
09:30 Mänty vai kuusi – metsätuhoalttius puuvalinnassa.
MMT, FT Risto Jalkanen, Luke
09:50 Käynnistääkö väljennys männikön uudistumisen? Erikoistutkija, MMT
Ville Hallikainen, Luke
10.10 Korpien luontainen uudistaminen. Erikoistutkija, MMT Hannu Hökkä, Luke
10:30 Kahvi
11:00 Kulotuksesta kääntömätästykseen. Metsänhoitopäällikkö
Olli Lipponen, Metsähallitus Metsätalous Oy
11:25 Tarvitaanko taimikonhoitoa ollenkaan? Metsänhoitojohtaja
Heikki Savolainen, Metsähallitus Metsätalous Oy
11:50 Onnistuuko taimikonhoidon koneellistaminen? Metsänhoitopäällikkö
Teppo Oijala, Metsä Group
12:15 Tappavatko Kemera-koukerot taimikonhoidon? Metsäjohtaja
Anna Rakemaa, Suomen Metsäkeskus
12:40 Keskustelu ja päätössanat
13:00 Päätöslounas

Tulostettava versio tästä