Metsätalouspäivät 2006

LAPIN METSÄTALOUSPÄIVÄT 2006

TORSTAI 9.2.2006

METSÄ JA TALOUS

Metsän merkitys Lapin aluetaloudelle
9.45 Toimitusjohtaja Markku Salomaa, Pohjolan Osuuspankki

10.15 Metsäpäällikkö Matti Karjula, Stora Enso

10.45 Veitsiluodon ja Kemijärven tehtaiden aluetaloudellinen merkitys.
Tutkimusjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

11.15 Lapinn metsistä elinvoimaa maaseudulle myös tulevaisuudesa.
MTK:n 2.puheenjohtaja Juha Marttila

TYÖSSÄ JAKSAMINEN
11.45 Pastori, perheneuvoja Sari Arponen, Rovaniemen seurakunta

12.15 LOUNAS JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN

METSIEN KÄSITTELY JA RIISTA

13.30 Metsän ja riistan hyvinvointi yhteinen haaste
Toiminnanjohtaja Raimo Vajavaara, Metsästäjäin Keskusjärjestö

14.00 Kanalinnut ja metsien käsittely,
Erikoistutkija Pekka Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus

15.00 Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen kovaaminen – lainsäädäntöä uudistetaan
Ylitarkastaja Sauli Härkönen, MMM:n kala- ja riistaosasto

15.30 Riistaympäristön huomioonottaminen metsien käsittelyssä.
Maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö, Lauri Karvonen Metsähallitus

16.00 PÄÄTÖS

PERJANTAI 10.2.2006

9.00 Turvemaiden uudet kasvatusmallit
Metsänuudistamisen asiantuntija Matti Ruotsalainen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

9.30 Kunnostuojitukset – minkä vuoksi ja kuinka paljon?
Erikoistutkija Hannu Hökkä METLA

10.00 Kansallinen metsäohjelma
Osastopäällikkö, Aarne Reunala, MMM

10.30 Lapin metsäohjelma
Lapin Metsäneuvoston puheenjohtaja , Mikko Sarajärvi, Metsäkeskus Lappi

11.00 LOUNAS

YLÄ-LAPIN METSÄTALOUS

12.00 Pohjois-Lapin maakuntakaava
Suunnittelujohtaja Voitto Tiensuu, Lapin liitto

12.30 Ylä-Lpain metsien kestävä käyttö -tutkimuksen nykytilanne
Erikoistutkija Mikko Hyppönen METLA

13.00 Luontoon perustuvien elinkeinojen paikallistaloudelliset merkitykset,
Metsänhoitaja Jussi Pirkonen

13.30 Metsätalouden nykytilanne valtion mailla Ylä-Lapissa
Metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri, Metsähallitus

14.00 Paikallisen metsänomistaja -poromiehen ajatuksia metsäkiistasta,
Viljo Huru

14.40 PÄÄTÖSSANAT JA KAHVI