Metsätalouspäivät 2009

LAPIN METSÄTALOUSPÄIVÄT 2009

51. Lapin Metsätalouspäivät pidettiin Lappia talossa Rovaniemellä 12-13.2.2009.

Päivien ohjelma

Torstai 12.2.2009

Puheenjohtaja maaherra Timo Korva

METSÄSUUNNITTELUN UUDET TUULET

9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30 Avaus, Arvo Olli,
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.45 Mitä laserkeilaus on?
Vanhempi tutkija Sakari Tuominen, Metla

10.15 Tulevaisuuden metsäsuunnittelu yksityismetsissä.
Kaukokartoitusasiantuntija Juho Heikkilä, Tapio.

10.45 Metsäsuunnittelun kehitysnäkymiä Metsähallituksessa.
Projektipäällikkö Risto Laamanen, Metsähallitus.

Keskustelu

11.30 Lounas

12.30 Työhyvinvointi.
Edunvalvontasihteeri Raija Mommo, Super ry.

KESTÄVÄTKÖ TIET PUUN YMPÄRIVUOTISEN KULJETUKSEN ?

13.00 Yksityismetsien tienkorjaus, rakentaminen ja kunnossapito. Metsäpalvelupäällikkö Pekka Heinonen, Metsäkeskus Lappi.

13.30 Metsähallituksen teiden korjaus, rakentaminen ja kunnossapito. Projektipäällikkö Ari Siekkinen, Metsähallitus.

14:00 Kahvi

14.30 Puuhuolto tiehallinno näkökulmasta.
Tiemestari Tarmo Posti, Lapin tiepiiri.

15.00 Kuljetusyrittäjän näkökulma tiestöstä.
Yrittäjä Pekka Remes.

15.30 Suomen tiestön tulevaisuuden haasteet.
Logistiikkapäällikkö Harri Rumpunen, Metsäteollisuus ry.

16.00 Päivän loppukeskustelu

16.15 Päivän päätös

20.30 Iltamat Pohjanhovissa tanssiorkesterin tahdissa

Perjantai 13.2.2009

Puheenjohtaja johtaja Matti Hepola, Lapin Ympäristökeskus

VEROTUKSELLA PUUTA LIIKKEELLE

09.00 Puuhuollon pitäjänteisyyden turvaaminen.
Ostojohtaja Antti Maaranta, Metsäliitto Osuuskunta

09.30 Valtiovallan toimenpiteet puuvirtojen liikuttajana.
Ministeri Mauri Pekkarinen.

10.00 Verotuksen vaikutukset yksityisen puun liikkumiseen.
Aluevastaava Pekka Kasurinen Metsänhoitoyhdistys Sodankylä.
Keskustelu

11.00 Lounas

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET LAPIN LUONTOON

12.00 Mitä ilmastonmuutos on.
Johtaja Paula Kankaanpää, Arktinen keskus.

12.30 Havaintoja Lapin metsistä muttuvassa ympäristössä.
Erikoistutkija Risto Jalkanen, Metla.

13.00 Lapin kehityksen eri polkuja ; uhkia ja mahdollisuuksia.
Maakuntajohtaja Esko lotvonen, Lapin Liitto.

Loppukeskustelu ja yhteenveto

14.00 Päivien päätös
Kahvi