Metsätalouspäivät 2014

Lapin 56. METSÄTALOUSPÄIVÄT järjestettiin 13-14.2.2014 Kittilässä Levi Center Hullu Porossa

Ohjelma

Torstai 13.2.

Puheenjohtaja: Maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin Liitto

9:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

9:30 Avaus; järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Päivi Vaara (tiivistelmä)

METSÄN UUDET TUOTTEET

9:40 Resepti metsäteollisuuden uuteen nousuun, johtaja Antro Säilä, Metsäteollisuus ry (tiivistelmä)

10:10 Tuotekehityksellä menestystä, esimerkkinä Stora Enso, T&K päällikkö Raino Kauppinen, Stora Enso Oyj (tiivistelmä)

10:40 Sahojen uudet tuotteet, toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Pölkky Oy

11:10 Metsän monet raaka-aineet ja mahdollisuudet maailmalla, hallituksen puheenjohtaja Veli-Markku Korteniemi, Aromtech Oy (tiivistelmä)

11:40 Lounas

EKOSYSTEEMIPALVELUT

13:00 Mitä tarkoitetaan ekosysteemipalveluilla? metsäekologian professori Anne Tolvanen, Metla (tiivistelmä)

13:30 Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden hoitajana, kehittämis- ja ympäristöpäällikkö, Antti Otsamo, Metsähallitus (tiivistelmä)

14:00 Kahvi

14:30 NATNET Life+ turvaa ja lisää ekosysteemipalveluita, projektipäällikkö Noora Raasakka, NATNET Life+ -hanke (tiivistelmä)

15:00 Ekosysteemi – näkökulma riistataloudessa, riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, Riistakeskus (tiivistelmä)

15:30 Loppukeskustelu

Perjantai 14.2.

Puheenjohtaja: Aluejohtaja Heli Viiri, Suomen metsäkeskus, Lapin alueyksikkö

METSÄNKASVATUS TURVEMAILLA

9:00 Kunnostusojitus ja vesiensuojelu, erikoistutkija Hannu Hökkä, Metla (tiivistelmä)

9:30 Suometsien uudistaminen, tutkija Mikko Moilanen, Metla (tiivistelmä)

10:00 Suometsien kasvatuksen talous, tutkija Anssi Ahtikoski, Metla (tiivistelmä)

10:30 Korjuu turvemailla, toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho (tiivistelmä)

11:00 Lounas

NÄKÖKULMIA METSÄNOMISTAMISEEN

12:00 Miksi omistaa metsää?, Hannu Jauhiainen, toimittaja, Metsälehti (tiivistelmä)

12:30 Vaihtoehtoja metsänomistukseen, toiminnanjohtaja Antti Sahi, MTK (tiivistelmä)

13:00 Metsärahastot uutena vaihtoehtona metsänomistamiselle, metsäasiantuntija Jyrki Ketola, Taalerintehdas (tiivistelmä)

13:30 Valtion metsänomistus yhteiskunnan kannalta, johtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus

14:00 Loppukeskustelu

14:30 Lähtökahvit

 

Tulostettava versio