Metsätalouspäivät 2016

Lapin 58. Metsätalouspäivät 28.-29.1.2016
Rovaniemi, Lappia-talo


Esiintyjien luennot avautuvat sinisellä tekstillä olevien linkkien kauttta. Esiintyjien kuvat avautuvat kunkin nimeä klikkaamalla. Kuvat on ottanut Tapani Pennanen

Torstai 28.1.2016

Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Jukka Aula, Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy

09:00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:30 Avaus, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Erkki Herttuainen

METSÄVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ
09:40 Lapin metsävarat, VMI Lapissa, erikoistutkija Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus
10:10 Laserkeilaus (Lapin) metsävarojen hyödyntämisessä, metsätietopäällikkö Anssi
Juujärvi, Suomen Metsäkeskus

Kohtaako kysyntä ja tarjonta?
10:30 Puun toimittajan näkökulma, johtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus
10:45 Metsänomistajan näkökulma, metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK ry
11:00 Miten kuitupuuvirrat muuttuvat, ostojohtaja Yrjö Perälä, Metsä Group
11:15 Kemijärven biojalostamo, asiakasneuvoja Heikki Nivala, Suomen Metsäkeskus
11:30 Metsäviestinnän tietoisku, Metsäkustannus
11:45 Metsäsäätiön esittely

12:00 Lounas

METSÄTUHOT
13:00 Tervasroso, erikoistutkija Risto Jalkanen, Luonnonvarakeskus
13:20 Tervasrosoon vaikuttavat tekijät, erikoistutkija Ville Hallikainen,
Luonnonvarakeskus
13:40 Metsien käsittelyn suunnittelu ja toteutus tervasroson riskialueella Kittilässä,
suunnittelija Eric Raunio, Metsähallitus

14:00 Kahvi

14:45 Hirvituhot ja hirvikannan sääntely, vanhempi tutkija Ari Nikula, Luonnonvarakeskus
15:15 Kokemuksia uudistetusta laista metsätuhojen torjunnasta, rahoitus- ja
tarkastuspäällikkö Tommi Lohi, Suomen Metsäkeskus
15:45 Keskustelu

Perjantai 29.1.2016

Puheenjohtaja: Erikoistutkija Mikko Hyppönen

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖRATKAISUT
09:00 Kaavoitus yksityismetsänomistajan näkökulmasta, lakimies Simo Takalammi MTK ry
09:30 Kaavoituksen vaikutukset metsätalouteen – esimerkkejä Etelä-Suomesta, professori
Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus

10:00 Tauko

10:30 Maankäytön yhteensovittaminen valtion mailla, aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen,
Metsähallitus
11:00 Rovaniemen ja Itä-lapin maakuntakaava, suunnittelujohtaja Riitta Lönnström,
Lapin liitto

11:30 Lounas

PUUTUOTEALA KEHITTYY JA UUDISTUU
12:30 Kemijärven puutuotetehdas, toimitusjohtaja Ilkka Kylävainio, Keitele Group
13:00 Tukkiraaka-aineen hyödyntämisen monet mahdollisuudet ja tuotepaletin
kehittäminen, professori Erkki Verkasalo, Luonnonvarakeskus

13:30 Tauko

13:45 CLT mahdollisuudet kerrostalorakentamisessa, konseptikehitysjohtaja
Sauli Ylinen, Elementti Sampo Oy
14:15 Puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Suomessa, professori Markku
Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
14:45 Loppukeskustelu

15:00 Lähtökahvit

Tulostettava Ohjelma