Yhdistys

METO Pohjois-Pohjanmaa ry on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n alueyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää ja lujittaa metsäalan toimihenkilöiden ammattitaitoa ja keskinäistä yhteenkuuluvuutta sekä kohottaa metsäalan arvostusta ja edistää toiminta-alueensa metsätaloutta ja metsäluonnon hoitoa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Toimialueeseen kuuluu 30 kuntaa. Kartta

Yhdistyksen toimielimenä ovat yhdistyksen kokous sekä johtokunta. Johtokunnan apuna toimii tarvittaessa työryhmiä sekä jäsenistöä yleisen kokouksen tai johtokunnan nimeäminä.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa oli 352. Jäsenistö työskentelee pääosin metsäteollisuuden, metsänhoitoyhdistysten, kuntien ja valtion palveluksessa. Mukaan mahtuu myös metsäalan yrittäjiä.

METO Pohjois-Pohjanmaalla on edustajia STTK:n aluetoimikunnassa ja KTN:n paikallisyhdistyksessä.