Inledningssida

Medlemmarna i föreningen METO Svensk-Finland r.f. kallas till stadgenligt årsmöte.

Årsmötet hålls fredagen 18.10.2019 kl. 15:00 på Metos  kontor, Mikonkatu 8 A, 5 vån i Helsingfors.

På mötet behandlas sedvanliga årsmöteshandlingar, samt planering av strukturer för framtiden.

På mötet närvarar förbundsordförande Stefan Borgman som berättar om aktuella saker.

 

Efter mötet bjuder vi mötesdeltagarna på en matbit.

Välkommen!

Styrelsen för Meto Svensk-Finland