Medlemsinfo

Händelsekalendern på denna hemsida informerar om lokala, regionala och nationella händelser som inte behöver ha direkt koppling till föreningens verksamhet. Medlemmarna uppmanas att kontakta styrelsen eller stefan.borgman@kolumbus.fi för att få egna evenemang insatta i kalendern.