Styrelse

Meto Svensk-Finland Styrelse 2021-2025

Ordförande: Niklas Furu

Viceordförande: Fredrik Adamsson

Sekreterare: Sture Lågland

Kassör: Svante Nilsson

Webansvarig: Mathias Leham

Medlem: Kim Back

Suppleant: Johan Österlund