Metsätalouspäivät 2013

Metsätalouspäivien ohjelma

TORSTAI 7.2.2013

Puheenjohtaja: Aluejohtaja Olli-Pekka Ahonen, Stora Enso

09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.30 Avaus, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mikko Hyppönen, Metla

KOHTI VAHVEMPAA METSÄSEKTORIA

09.40 Metsäorganisaatiot muutoksen kourissa – säästämistä vai kehittämistä, ylijohtaja Juha Ojala, MMM

10.10 Metsänhoitoyhdistyslain muutos – uhka vai mahdollisuus, metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK

10.40 Luonnonvarakeskus – uusi tutkimusorganisaatio, ylijohtaja Hannu Raitio, Metla

11.10 Kokemukset metsäkeskusten yhdistämisestä, johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus

11.40 Metsähallitus jatkuvassa muutoksessa, metsätalouden johtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus

12.10 Lounas

PUUTAVARALOGISTIIKKA POHJOIS-SUOMESSA

13.10 Puutavaralogistiikan kehittämisalueet, toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho

13.40 Raskaan kaluston massat ja mitat liikenneturvallisuuden kannalta, ryhmäpäällikkö Otto Lahti, Liikenteen turvallisuusvirasto

14.10 Suuren hyötykuorman ajoneuvojen käyttökokeilu Ruotsissa, projektipäällikkö Johan Samuelsson, Sveaskog

14.40 Kahvi

15.10 Metsäteollisuuden näkökulma raskaiden ajoneuvojen uudistukseen Suomessa, logistiikkapäällikkö Outi Nietola, Metsäteollisuus ry

15.40 Kommenttipuheenvuorot

Tienpitäjän näkökulma, suunnittelupäällikkö Jorma Leskinen, Lapin Ely-keskus

Perävaunuvalmistajan näkökulma, toimitusjohtaja Aki Siren, Jyki Oy

Kuljetusyrityksen näkökulma, toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, SKAL

16.10 Loppukeskustelu ja päivän yhteenveto

PERJANTAI 8.2.2013

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki

MITÄ OVAT OSARAN AUKEAT?

09.00 Metsätalouden merkitys pohjoisen maaseudulla sotien jälkeen , prof. Olli Saastamoinen, Itä-Suomen yliopisto

09.30 Tieto- ja kokemuspohja Osaran aukeiden uudistamisessa, MML Jukka Valtanen

10.00 Töiden käytännön toteutus – onnistumisia, ongelmia, virheitä, mti Sulo Raiskio ja mti Veikko Vuontisjärvi(esitys)

10.30 Mitä Osaran aukeilla nyt kasvaa?

– tiimiesimies Jorma Kouva, Metsähallitus (esitys)

– toiminnanjohtaja Tapio Sinkkilä, Sallan yhteismetsä (esitys)

11.00 Nykyiset ”aukeat” luontoarvojen ja riistan näkökulmasta, MMM Ari Nikula, Metla

11.30 Metsä, yhteinen ympäristömme, varapuheenjohtaja Seppo Aikio, Lapin luonnonsuojelupiiri

12.00 Lounas

13.00 1950-, 1960- ja 1970-luvuilla uudistettujen metsien puuntuotannollinen merkitys, MMM Olli Salminen, Metla

13.30 Miten Osaran aukeista saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Pertti Tuomi, Metsähallitus

14.00 Paneelikeskustelu, juontaja Pekka Lanko

15.00 Päivän yhteenveto

15.30 Lähtökahvit